Brugerrådet

Om brugerrådet

I henhold til forpagtningsaftalen for drift af Slagelse Teater er der oprettet et brugerråd.

Brugerrådet er sammensat af repræsentanter fra de instanser, som er faste brugere af Slagelse Teater:

  • Vestsjællands Teaterkreds (Hanne Hansen, formand og Elsebeth Johansen)
  • Sjællands Teater (Kristoffer Møller Hansen og Peter Thieme)
  • Musicalscenen (Jacob Seersholm og Helle Bjerre)
  • Musikskolen (Mads Outsen)
  • Klar HF & VUC (Hanne Norman Michelsen)

Brugerrådets opgaver

  • Udarbejde regler og retningslinjer for booking af Slagelse Teater
  • Sikre øget brug af Slagelse Teater og bedst mulig udnyttelse af faciliteterne på Slagelse Teater

Ansvarlig for den fælles platform for Slagelse Teater: www.slagelseteater.dk